سه شنبه 30 آبان 1396 _ 02 ربيع الأول 1439 _ 21 نوامبر 2017
جستجو :
 آرشیوخبر
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد
يکشنبه 27 دي 1394

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد
يکشنبه 27 دي 1394

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد
يکشنبه 27 دي 1394

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد

سومین جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد
يکشنبه 27 دي 1394

مانور فرضی زلزله در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر برگزار گردید

مانور فرضی زلزله در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر برگزار گردید
چهارشنبه 9 دي 1394

برگزاری جلسه برون بخشی بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف چربی ها و روغن های خوراکی

برگزاری جلسه برون بخشی بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف چربی ها و روغن های خوراکی
شنبه 5 دي 1394

شرکت بسیجیان پایگاه شهید مدنی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر در همایش روز بسیج

شرکت بسیجیان پایگاه شهید مدنی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر در همایش روز بسیج
شنبه 7 آذر 1394

همایش مدیریت استرس و کنترل خشم در شهرستان آذرشهر برگزار گردید

همایش مدیریت استرس و کنترل خشم در شهرستان آذرشهر برگزار گردید
يکشنبه 1 آذر 1394

باز دید دکتر صومی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آذرشهر

باز دید دکتر صومی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آذرشهر
پنجشنبه 28 آبان 1394

کمیته برون بخشی کمپین پیشگیری از اضطراب و افسردگی برگزار گردید

کمیته برون بخشی کمپین پیشگیری از اضطراب و افسردگی برگزار گردید
چهارشنبه 27 آبان 1394