دوشنبه 4 تير 1397 _ 10 شوال 1439 _ 25 ژوئن 2018
جستجو :
 آرشیوخبر
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

کمیته برون بخشی کمپین پیشگیری از اضطراب و افسردگی برگزار گردید

کمیته برون بخشی کمپین پیشگیری از اضطراب و افسردگی برگزار گردید
چهارشنبه 27 آبان 1394

َگرامیداشت روز بهورز در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

َگرامیداشت روز بهورز در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
چهارشنبه 29 مهر 1394

برگزاری جلسه برون بخشی مناسبت های مهر ماه در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

برگزاری جلسه برون بخشی مناسبت های مهر ماه در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
دوشنبه 20 مهر 1394

دومين جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد

دومين جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي شهرستان آذرشهردر محل فرمانداري برگزار گرديد
شنبه 11 مهر 1394

گرامی داشت روزجهانی بهداشت محیط در مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر

گرامی داشت روزجهانی بهداشت محیط در مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر
چهارشنبه 8 مهر 1394

پایش مرکز بهداشت ،مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان آذرشهر توسط تیم پایش

پایش مرکز بهداشت ،مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان آذرشهر توسط تیم پایش معاونت بهداشتی دانشگاه
دوشنبه 23 شهريور 1394

بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی از بیمارستان جدید در دست احداث آذرشهر

بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی از بیمارستان جدید در دست احداث آذرشهر
سه شنبه 10 شهريور 1394

شرکت کارمندان بسیجی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر در کاروان راهیان نور

شرکت کارمندان بسیجی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر در کاروان راهیان نور
دوشنبه 9 شهريور 1394

برگزاری کارگاه مقدماتی ارتقای کیفیت در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

برگزاری کارگاه مقدماتی ارتقای کیفیت در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
چهارشنبه 4 شهريور 1394

مراسم گرامیداشت روز پزشک در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

مراسم گرامیداشت روز پزشک در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
سه شنبه 3 شهريور 1394