چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
اوقات شرعی 
 
  واحد آمار

مشخصات مسئول واحد آمار و اطلاعات:
فاطمه نظری خانمیری  فارغ التحصیل رشته کارشناسی بهداشت عمومی
تاریخ شروع فعالیت در این واحد مرداد ماه سال 1394

فرایندهای واحد آمار و اطلاعات  شامل:

 • زیج حیاتی که شامل:
 1. برآورد و تامین زیج حیاتی مورد نیاز شهرستان از استان
 2. آموزش نحوه  تکمیل ذیج به تیم سلامت و خانه های بهداشت
 3. جمع آوری و بررسی زیج ها در آخر سال و ثبت در سامانه ناماب و سیب                                                                     
 4. استخراج شاخصهای مورد نیاز و ارسال به واحدها .
سامانه­ی ناماب : که شامل :
 1. جمع آوری و بررسی آمارها از مراکز و خانه ها
 2.  ورود اطلاعات در سامانه ناماب
 3.  گزارشگیری از سامانه ناماب
 4. استخراج اطلاعات و شاخص ها از سامانه ناماب و ارسال به واحدها
پنل مدیریت سلامت که شامل:
 1. برآورد و تامین پانل های مورد نیاز شهرستان
 2. برگزاری کمیته پانل
 3. برگزاری جلسه آموزشی برای کارشناسان ستادی ،پزشکان ، مراقبین سلامن ،مربیان و بهورزان در خصوص نحوه تکمیل  پانل
 4. پایش و ارزیابی  تکمیل و نصب پانل ها
 ثبت علتی مرگ و میر که شامل:
 1. جمع آوری گواهی های فوت از شهرداری، آرامستانها، خانه هاو ثبت احوال
 2. ثبت اطلاعات فوت شهرستان در سامانه ثبت علتی مرگ ومیر
 3. استخراج  شاخصهای مورد نیاز  و انجام مداخلات و برنامه ربزیهای لازم در برنامه های سلامت در صورت نیاز
 
 سامانه­ی الکترونیکی سیب که  شامل:
 1. پیگیری ثبت اطلاعات جمعیت تحت پوشش در سامانه
 2. پیگیری فعال نمودن خانوارهای غایب شهرستان در مراکز و خانه ها
 3. استخراج شاخص های مورد نیاز از سامانه

 

 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما

 
  امروز
چهارشنبه
خرداد 1397
30
قمری:05 شوال 1439

میلادی:20 ژوئن 2018